Fwd: Zamówienie #20819604: Office 2019 Home an

— Tre=C5=9B=C4=87 przekazanej wiadomo=C5=9Bci —

Tem=
at:
Zam=C3=B3wienie #20819604: Office 2019 Home and Business =
WIN
„Produkt u=C5=BCywany”

Dat=
a:
Wed, 23 Aug 2023 07:16:17 +0000

Nad=
awca:

LEGALTECH Sp. z o.o. <delivery@automater.com>

Odp=
owied=C5=BA-Do:

sklep@databits24.pl

Adr=
esat:

biuro@bpegd.pl

*{-webkit-text-size-adjust:none;-webkit-te=
xt-resize:100%;text-resize:100%;}table{border-spacing: 0;border-collapse:=
collapse !important;}h1, h2, h3, h4, h5, h6{display:block; Margin:0; pad=
ding:0;}img, a img{border:0; height:auto; line-height:100%; outline:none;=
text-decoration:none;}body, #bodyTable, #bodyCell{height:100% !important=
; margin:0; padding:0; width:100% !important;}table{mso-table-lspace:0pt;=
mso-table-rspace:0pt;}p, a, li, td, blockquote{mso-line-height-rule:exac=
tly;}p, a, li, td, body, table, blockquote{-ms-text-size-adjust:100%; -we=
bkit-text-size-adjust:100%;}#outlook a{padding:0;}.ReadMsgBody{width:100%=
;}.ExternalClass{width:100%;}.ExternalClass,.ExternalClass div,.ExternalC=
lass font,.ExternalClass p,.ExternalClass span,.ExternalClass td,img{line=
-height:100%;}[style*=3D”Open Sans”] {font-family:’Open Sans’, Helvetica,=
Arial, sans-serif !important;}[style*=3D”Lora”] {font-family:’Lora’, Geo=
rgia, Times, serif !important;}.wrapperTable{width:100%; max-width:620px;=
Margin:0 auto;}

=

Zam=C3=B3wienie #208196=
04

Office 2019 Home and
Business WIN „Produkt
u=C5=BCywany”

=
=C2=A0

W=C5=82a=C5=9Bnie odebr=
ali=C5=9Bmy
potwierdzenie Twojego
zam=C3=B3wienia.
Zakupiony produkt
zostanie przes=C5=82any=
po
zaksi=C4=99gowaniu
p=C5=82atno=C5=9Bci.
Mo=C5=BCesz sprawdzi=C4=
=87
status swojego
zam=C3=B3wienia klikaj=C4=
=85c
poni=C5=BCszy przycisk.=

=

STATUS ZAM=C3=93WIENIA

{ „@context”: „http://schema.org”, „@type”: „EmailMessage”, „poten=
tialAction”: { „@type”: „ViewAction”, „target”: „https://automater.=
pl/p/order-viewer/status/20819604/6c1a2f4525018c4ce333bfd595a69ac4a596bf5=
1d4002abcefb2e10aee85915a”, „name”: „Status zam=C3=B3wienia”, „url”=
:
„https://automater.pl/p/order-viewer/status/20819604/6c1a2f4525018c4ce333=
bfd595a69ac4a596bf51d4002abcefb2e10aee85915a” }, „description”: „Sprawd=
=C5=BA status swojego zam=C3=B3wienia”}

=

=C2=A0

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.